Informace o předběžných rezervacích

Vážení přátelé Pichmännel-Oktoberfestu,
s potěšením Vám oznamujeme, že náš 9. ročník Pichmännel-Oktoberfestu 2023 se uskuteční ve dnech 22. 9. - 7. 10. 2023.
Náš portál VVK bude k dispozici 15.05.2023 od 11:00 hodin!
Protože zkušenosti z minulých let ukázaly, že zejména pro firmy je velmi obtížné objednat sousedící stoly, rádi bychom jim opět umožnili podat žádost o rezervaci (5 až 20 stolů) s předstihem. Rezervační formulář a další informace budou k dispozici na našich webových stránkách od 3. dubna do 28. dubna 2023.
Na žádosti o rezervaci zaslané předem e-mailem, telefonicky, faxem nebo poštou bohužel nelze brát zřetel.


Váš tým Pichmännel Oktoberfestu.