Ochrana údajů

Jsme rádi, že jste navštívili naše webové stránky, a děkujeme vám za váš zájem o naši akci.

V následujícím textu vás informujeme o shromažďování osobních údajů při používání našich webových stránek. Osobní údaje jsou všechny údaje, které lze vztáhnout k vaší osobě, např. jméno, adresa, e-mailové adresy, chování uživatele.

Osoba odpovědná za zpracování údajů

Odpovědnou osobou podle čl. 4 odst. 7 obecného nařízení o ochraně osobních údajů (DSGVO) je společnost Feldschlößchen AG, viz náš otisk.

Pověřenec pro ochranu osobních údajů

Za sledování a dodržování ochrany osobních údajů odpovídá pan Thomas Althammer.
Další informace k tématu ochrany osobních údajů vám rád poskytne pod následujícími kontaktními údaji:

Althammer & Kill GmbH & Co. KG
Roscherstraße 7 - 30161 Hannover
Telefon +49 511 330603-0 - Fax -48
E-mail contact-dsb(at)althammer-kill.de
www.althammer-kill.de

Přehled toho nejdůležitějšího

Odkazy vedou přímo na příslušné informace v rámci těchto zásad ochrany osobních údajů.

Používání souborů cookie

Obecné vysvětlení používání souborů cookie v našem internetovém obchodě.

Analýza webu / analýza chování uživatelů

Obsahuje informace o opt-out souboru cookie (odvolání analýzy chování uživatelů) pro službu Google Analytics.

Integrované služby (poskytovatelé třetích stran)

Přehled integrovaných externích služeb v rámci našeho webového obchodu. Služby sociálních médií jsou vysvětleny v části Zásuvné moduly sociálních médií.

Zásuvné moduly sociálních médií

Obsahuje soubory cookie opt-out (odvolání analýzy uživatele).

Právní základ pro zpracování údajů

Přehled právního základu pro zpracování údajů v rámci našeho internetového obchodu.

Vaše práva

Přehled práv subjektů údajů (vašich práv) v souvislosti se zpracováním údajů v rámci našeho webového obchodu v souladu s platnými předpisy o ochraně údajů.

Shromažďování a používání vašich údajů

Rozsah a typ shromažďování a používání vašich údajů se liší v závislosti na tom, zda naši nabídku navštěvujete pouze za účelem získání informací nebo využíváte námi nabízené služby.

Pokud pro jednotlivé funkce naší nabídky využíváme pověřené poskytovatele služeb nebo bychom chtěli vaše údaje použít pro reklamní účely, budeme vás o příslušných procesech (veškerém zpracování údajů) podrobně informovat níže. Přitom uvedeme také definovaná kritéria pro dobu uložení.

Jinak budou vaše údaje předávány dalším třetím stranám pouze v případě, že k tomu budeme mít zákonnou povinnost.

Na našich webových stránkách https://www.pichmaennel-oktoberfest.de/ nabízíme uživatelům možnost zaregistrovat se na Oktoberfest poskytnutím osobních údajů. Údaje se zadávají do vstupní masky, jsou nám předány a uloženy.

Následující údaje jsou shromažďovány v průběhu rezervace nebo rezervačního procesu:

Soukromý zákazník (nikoliv firemní zákazník)

 • Příjmení a jméno
 • Adresa
 • E-mailová adresa
 • Telefonní číslo

Firemní zákazník

 • Jméno a příjmení
 • Adresa
 • E-mailová adresa
 • Telefonní číslo
 • Společnost / organizace

Vaše osobní údaje budou v zásadě zpracovávány za účelem provedení rezervace/rezervace, přijetí a kontroly platby, poskytnutí vstupenek a realizace akce (čl. 6 odst. 1 písm. b DSGVO).

Předávání osobních údajů
Informace jsou předávány naší pověřené agentuře pro pořádání akcí, která byla pověřena vyřizováním a zpracováním objednávek vstupenek. S tímto zpracovatelem objednávek jsme uzavřeli smlouvu v souladu s čl. 28 DSGVO.

Předávání osobních údajů
Informace jsou předávány naší pověřené agentuře pro pořádání akcí, která byla pověřena vyřizováním a zpracováním objednávek vstupenek. S tímto zpracovatelem jsme uzavřeli smlouvu v souladu s čl. 28 DSGVO.

Pokud jste na registrační stránku vstoupili prostřednictvím odkazu poskytnutého vaší společností, můžete se na akci zaregistrovat v registrační masce vytvořené individuálně pro vaši společnost. Aby bylo možné ověřit, zda jste skutečně zaměstnancem uvedené společnosti, musí být zadané údaje předány vaší společnosti k porovnání. Toto předání je založeno na našem oprávněném zájmu (čl. 6 odst. 1 písm. f DSGVO). Naším oprávněným zájmem je zajistit bezproblémovou registraci na akci.

Pokud zvolíte možnost platby "PayPal", budou vaše platební údaje v rámci zpracování platby předány společnosti PayPal (Europe) S.à.r.l. & Cie, S.C.A., 22-24 Boulevard Royal, 2449 Luxembourg (dále jen "PayPal"). K tomuto předání dochází pouze v rozsahu nezbytném pro zpracování platby. Společnost PayPal si vyhrazuje právo získat zprávu o kreditu pro různé platební metody. Tento výsledek slouží k tomu, aby bylo možné zaručit poskytnutí příslušné platební metody na základě statistické pravděpodobnosti selhání platby. Za tímto účelem mohou být vaše platební údaje předány úvěrovým agenturám na základě oprávněného zájmu společnosti PayPal na určení vaší platební schopnosti. Společnost PayPal používá výsledek kontroly úvěruschopnosti s ohledem na statistickou pravděpodobnost nezaplacení pro účely rozhodnutí o poskytnutí příslušného způsobu platby. Informace o úvěruschopnosti mohou obsahovat hodnoty pravděpodobnosti (tzv. hodnoty skóre). Do tohoto výpočtu jsou mimo jiné zahrnuty údaje o adrese.

Další informace o ochraně údajů naleznete v prohlášení společnosti PayPal o ochraně údajů: www.paypal.com/de/webapps/mpp/ua/privacy-full.

Údaje nepředáváme odpovědným orgánům v tzv. třetích zemích, tj. v zemích mimo Evropskou unii (EU) a Evropský hospodářský prostor (EHP).

Doba uchovávání osobních údajů je 10 let.

Informační použití

Pro informační využití našich webových stránek shromažďujeme pouze osobní údaje, které nám automaticky předává váš internetový prohlížeč, jako jsou:

 • IP adresa
 • datum a čas požadavku
 • rozdíl časových pásem oproti greenwichskému času (GMT)
 • obsah požadavku (konkrétní stránka)
 • množství přenesených dat a stav přístupu (soubor přenesen, soubor nenalezen atd.).
 • Webová stránka, ze které požadavek přišel
 • Typ / verze / jazyk prohlížeče
 • Operační systém a jeho rozhraní
 • Jazyk a verze softwaru prohlížeče.

Výše uvedené údaje jsou technicky nezbytné k tomu, aby se vám naše webové stránky zobrazily a aby byla zajištěna jejich stabilita a bezpečnost.

Doba uložení těchto údajů (protokolů) je: Specifikace je následující.

Kontaktní formulář

Pokud nás kontaktujete e-mailem nebo prostřednictvím kontaktního formuláře, budou vámi poskytnuté údaje (vaše e-mailová adresa, jméno a případně telefonní číslo) uloženy, abychom mohli odpovědět na vaše dotazy. Údaje, které v této souvislosti vzniknou, vymažeme poté, co jejich uložení přestane být nezbytné, nebo jejich zpracování omezíme, pokud existují zákonné povinnosti jejich uchovávání.

Vaše údaje mohou být za výše uvedeným účelem předány poskytovatelům služeb, kteří nás podporují a které jsme samozřejmě pečlivě vybrali.

Jinak budou vaše údaje předány jiným třetím stranám pouze v případě, že k tomu budeme mít zákonnou povinnost.

Používání souborů cookie

Na našich webových stránkách používáme soubory cookie. Soubory cookie jsou malé textové soubory, které jsou při návštěvě našich webových stránek odeslány naším webovým serverem do vašeho prohlížeče a jsou uloženy ve vašem počítači pro pozdější načtení.

Tyto webové stránky používají soubory cookie v následujícím rozsahu:

Přechodné soubory cookie (dočasné použití)

 • Soubor cookie relace
 • CSRF Prevention Token Cookie

Soubory cookie třetích stran (od poskytovatelů třetích stran)

Flash-Cookies (trvalé)

 • Žádný

Soubory cookie lze v zásadě rozdělit do dvou kategorií:

Přechodné soubory cookie se automaticky odstraní po zavření prohlížeče. Patří mezi ně zejména soubory cookie relace. V nich je uloženo takzvané ID relace, pomocí kterého lze různé požadavky z prohlížeče přiřadit ke společné relaci. To umožňuje rozpoznat váš počítač, když se na webové stránky vrátíte. Soubory cookie relace se vymažou, když se odhlásíte nebo zavřete prohlížeč.

Trvalé soubory cookie se automaticky vymažou po uplynutí stanovené doby, která se může lišit v závislosti na souboru cookie. Soubory cookie můžete kdykoli vymazat v bezpečnostním nastavení prohlížeče.

Nastavení prohlížeče můžete nakonfigurovat podle svých preferencí a například odmítnout přijímání souborů cookie třetích stran nebo všech souborů cookie. Rádi bychom vás však upozornili, že pak možná nebudete moci využívat všechny funkce těchto webových stránek.

Používané soubory cookie Flash nejsou zaznamenávány vaším prohlížečem, ale zásuvným modulem Flash. Ty ukládají potřebné údaje nezávisle na používaném prohlížeči a nemají žádné automatické datum vypršení platnosti. Pokud si nepřejete, aby byly soubory Flash cookies zpracovávány, musíte si nainstalovat příslušný doplněk, např. doplněk "Better Privacy" pro prohlížeč Mozilla Firefox (https://addons.mozilla.org/de/firefox/addon/betterprivacy) nebo Adobe Flash Killer Cookie pro prohlížeč Google Chrome.

Další informace o tom, jak odmítnout soubory cookie prostřednictvím speciálních doplňků prohlížeče, naleznete také v úvodu kapitoly Integrované služby dále v našich zásadách ochrany osobních údajů.

Další informace k tématu cookies naleznete na portálu Technické univerzity v Berlíně - Verbraucher Sicher Online:

https://www.verbraucher-sicher-online.de/thema/cookies

Webová analýza

Je pro nás důležité, aby naše webové stránky byly navrženy co nejoptimálněji a byly tak pro návštěvníky atraktivní. K tomu je pro nás nezbytné vědět, které jejich části jsou našimi návštěvníky přijímány a jak. Za tímto účelem v našem zájmu používáme následující technologie.

Mapy Google

Na našich webových stránkách integrujeme obsah z Map Google, abychom vám mohli zobrazit přesnou polohu našich partnerských restaurací. Tím se automaticky vytvoří spojení vašeho prohlížeče se serverem Google Maps, a tím se přenese i vaše IP adresa. Pokud jste při návštěvě našich webových stránek přihlášeni ke službě Google pomocí existujícího uživatelského účtu, může společnost Google rovněž spojit vaši návštěvu našich webových stránek s vaším uživatelským chováním. Kromě toho může společnost Google do vašeho prohlížeče odesílat další soubory cookie. Na tento postup nemáme žádný vliv a od společnosti Google nedostáváme žádné informace o přenášeném obsahu.

Poskytovatelem je společnost Google Inc. 1600 Amphitheatre Parkway Mountain View, CA 94043, USA.

Další informace o ochraně osobních údajů u společnosti Google Inc. naleznete na adrese: https://www.google.com/intl/de/policies/privacy/.

Webová písma Google

Na našich webových stránkách jsou implementována webová písma Google. Ty jsou zodpovědné za zobrazování písem. Používáním webových písem Google je vyvolán server Google v USA, pokud váš prohlížeč nemá přístup k místní kopii v mezipaměti. Přitom je společnosti Google předána vaše IP adresa. Pokud jste při návštěvě našich webových stránek přihlášeni ke službě Google pomocí existujícího uživatelského účtu, může společnost Google rovněž přiřadit vaši návštěvu našich webových stránek k vašemu uživatelskému chování. Na tento postup nemáme žádný vliv a od společnosti Google nedostáváme žádné informace o přenášeném obsahu.

Poskytovatelem je společnost Google Inc. 1600 Amphitheatre Parkway Mountain View, CA 94043, USA.

Další informace o ochraně osobních údajů u společnosti Google Inc. naleznete na adrese: www.google.com/intl/de/policies/privacy.

Google reCAPTCH

jQuery.com

YouTube

Odkazy na sociální média

Na našich webových stránkách jsou odkazy na různá sociální média s příslušnými logy. Nejedná se o pluginy sociálních médií, ale pouze o odkazy na naše nabídky v rámci těchto médií. Pokud na některý z těchto odkazů kliknete, bude vaše IP adresa předána provozovatelům jednotlivých platforem. Pokud používáte některou z těchto služeb a jste zároveň přihlášeni pod svým konkrétním účtem, mohou provozovatelé sociálních médií shromažďovat také informace o vašem chování při surfování. Přenos vaší IP adresy provozovatelům navštívených webových stránek je technicky nezbytný a týká se všech webových stránek.

Zásuvné moduly sociálních médií

V současné době používáme následující pluginy sociálních médií:

YouTube

Zpracování vašich osobních údajů v zemích mimo EU a EHP

Ve státech mimo Evropskou unii a Evropský hospodářský prostor nedochází ke zpracování vašich osobních údajů, s výjimkou aplikací sociálních médií: Facebook, YouTube a Vimeo.

Upozornění:

My a také poskytovatelé webových analýz, integrovaných služeb a online reklamy založené na používání, kteří nás mohou podporovat, vás nemohou identifikovat podle vaší IP adresy. Osobní přiřazení umožňuje pouze porovnání vaší IP adresy s údaji od vašeho poskytovatele internetu.

Právní základ pro zpracování údajů

Zde najdete přehled právních základů pro zpracování vašich údajů podle zákona o ochraně osobních údajů.

Informační použití

Zpracování vašich údajů, které nám automaticky sděluje váš prohlížeč, se provádí v souvislosti s naším zájmem, abychom vám vůbec mohli zobrazit webové stránky.

 • Čl. 6 odst. 1 písm. f) nařízení o ochraně osobních údajů (DSGVO).

Kontaktní formulář

Zpracování je nezbytné pro plnění smlouvy, jejíž smluvní stranou je subjekt údajů, nebo pro provedení opatření před uzavřením smlouvy, která jsou prováděna na žádost subjektu údajů.

 • Čl. 6 odst. 1 písm. b) nařízení o ochraně osobních údajů (DSGVO)

Žádosti

Zpracování vašich údajů v rámci řízení o žádosti je přípustné pro rozhodnutí o vzniku pracovního poměru.

 • § 26 spolkového zákona o ochraně osobních údajů (BDSG n.F.).

Pokud by po ukončení řízení o žádosti byly údaje potřebné pro právní postih, může být zpracování údajů provedeno za účelem ochrany oprávněných zájmů v souladu s čl. 6 odst. 1 písm. f) DSGVO. Náš zájem pak spočívá v uplatnění nebo obhajobě nároků.

Analýza webu, online reklama založená na používání a integrace externích služeb

Ve vlastním zájmu analyzujeme uživatelské chování našich návštěvníků pro účely reklamy, průzkumu trhu nebo za účelem návrhu našich webových stránek v souladu s požadavky.

 • Čl. 6 odst. 1 písm. f) DSGVO.

Tento právní základ se vztahuje na služby Google Analytics, Google AdWords, analýzu webu prostřednictvím pluginu AddThis pro sociální sítě (tlačítka pro sdílení) a na reklamní sítě (online reklama založená na používání).

Vaše práva

Přehled práv subjektů údajů (vašich práv) v souvislosti se zpracováním údajů na našich webových stránkách v souladu s platnými předpisy o ochraně údajů.

Právo na informace

Máte právo kdykoli získat informace o svých uložených osobních údajích, jejich původu a příjemci a účelu zpracování údajů.

Právo na opravu

Máte právo kdykoli opravit své uložené údaje. Pokud zjistíte nějaké nesrovnalosti, můžete své údaje opravit také sami ve svém zákaznickém účtu.

Právo na vymazání / zablokování

Máte právo na to, abychom vaše uložené údaje kdykoli vymazali nebo zablokovali pro další zpracování, pokud jsme povinni vaše údaje (např. faktury) uchovávat z důvodu zákonné povinnosti uchovávání, viz také Omezení zpracování údajů.

 • Právo na omezení zpracování údajů
 • Máte právo omezit zpracování údajů,
 • pokud zpochybňujete přesnost svých údajů a nejste schopni je sami opravit;
 • pokud by zpracování mělo být protiprávní, ale vy sami si nepřejete, aby byly údaje vymazány;
 • pokud my jako správce již vaše údaje v zásadě nepotřebujeme, ale vy byste je měli potřebovat k uplatnění, výkonu nebo obhajobě právních nároků;
 • nebo pokud jste vznesli námitku proti zpracování údajů a dosud nebylo rozhodnuto, zda oprávněné důvody na naší straně pro další zpracování údajů převažují nad vašimi důvody k námitce.

Právo vznést námitku proti zpracování

Pokud vám budeme zasílat přímou reklamu (i v budoucnu) (např. newsletter), máte právo kdykoli vznést námitku proti zpracování těchto údajů. O svém právu vznést námitku v souvislosti se souhlasem budete dodatečně informováni a budete jej moci jednoduše realizovat i technickými prostředky (např. odkazem pro odhlášení v newsletteru); to platí i pro případné profilování, které by mohlo přímo souviset s přímou reklamou.

Pokud bychom někdy použili vaše údaje pro jiné účely než pro objednávání v internetovém obchodě na základě zohlednění zájmů (v zásadě ne), máte právo kdykoli vznést námitku proti tomuto zpracování údajů z důvodů vyplývajících z vaší konkrétní situace. Pokud k takovému zpracování údajů dojde, budeme vás o tom neprodleně informovat.

To platí i pro případné pseudonymizované nebo anonymizované zpracování údajů pro statistické účely. Proto můžete také obecně vznést námitku proti jakékoli námi používané technologii webové analýzy (např. Google Analytics), mimo jiné pomocí opt-out cookie, viz příslušné kapitoly (Webová analýza, Integrované služby, Pluginy sociálních médií a Online reklama založená na používání).

Právo na přenositelnost údajů

Pokud o to požádáte, zpřístupníme vám vaše údaje, které jste nám osobně poskytli, ve strukturovaném, běžném a strojově čitelném formátu a/nebo je předáme jiné odpovědné straně (např. jinému internetovému obchodu), a to v rozsahu, v jakém je to technicky možné.

Právo podat stížnost u dozorových orgánů

Máte právo si kdykoli stěžovat u dozorového úřadu pro ochranu osobních údajů, který je za nás odpovědný.

Saskému zemskému zmocněnci pro ochranu údajů a svobodu informací.

www.saechsdsb.de

Právo na odvolání souhlasu

Pokud byste nám udělili souhlas s určitým zpracováním údajů, můžete tento souhlas kdykoli odvolat. Souhlas vyžadujeme v zásadě pouze ve zvláštních případech, např. při zasílání newsletterů.

Vaše práva (zkrácená verze)

V souvislosti s osobními údaji, které se vás týkají, máte vůči nám následující práva:

 • Právo na informace,
 • právo na opravu nebo výmaz,
 • právo na omezení zpracování,
 • právo vznést námitku proti zpracování,
 • právo na přenositelnost údajů.

Právo podat stížnost dozorovému úřadu

Máte právo si kdykoli stěžovat u dozorového úřadu pro ochranu osobních údajů, který je za nás odpovědný.

Zemský zmocněnec pro ochranu osobních údajů v Sasku

www.saechsdsb.de

Právo na odvolání a námitku

Pokud jste udělili souhlas se zpracováním svých údajů, můžete tento souhlas kdykoli odvolat. Takové odvolání bude mít vliv na přípustnost zpracování vašich osobních údajů poté, co jste nám ho vyjádřili.

Zabezpečení údajů

K ochraně osobních údajů, které získáváme nebo shromažďujeme, používáme také technická a organizační bezpečnostní opatření, zejména proti náhodné nebo úmyslné manipulaci, ztrátě, zničení nebo proti útoku neoprávněných osob. Naše bezpečnostní opatření jsou neustále zdokonalována v souladu s technologickým vývojem.

Přenos vašich osobních údajů je šifrován pomocí technologie SSL (https), aby se zabránilo přístupu neoprávněných třetích osob.

Komunikace prostřednictvím e-mailu

Při komunikaci e-mailem nemůžeme zaručit úplné zabezpečení údajů, proto doporučujeme zasílat informace vyžadující vysokou úroveň důvěrnosti poštou.

Informace vyžadující vysokou úroveň důvěrnosti doporučujeme zasílat poštou.