Imprint

Pichmännel-Oktoberfest

Feldschlößchen Sales Company Ltd.
Cunnersdorfer Street 25
01189 Dresden

Email: vorverkauf@pichmaennel-oktoberfest.de

Sídlo společnosti je v Drážďanech
Daňové identifikační číslo DE811136707
Číslo obchodního rejstříku HRB: 1202, Okresní soud Drážďany

Předseda dozorčí rady: Dr. Alexander Benkert
Představenstvo: Mike Gärtner, Karsten Uhlmann

www.pichmaennel-oktoberfest.de
www.facebook.com/Feldschloesschen.Dresden


Zákonné upozornění

Všechny informace na našich webových stránkách byly pečlivě zkontrolovány.

Snažíme se tyto informace neustále rozšiřovat a aktualizovat. Nemůžeme však zaručit úplnost, správnost a aktuálnost informací.

Totéž platí i pro všechny ostatní webové stránky, na které odkazuje hypertextový odkaz. Společnost Feldschlößchen Aktiengesellschaft tímto prohlašuje, že se v souladu s rozsudkem 312 O 85/98 o odpovědnosti za odkazy ze dne 12. května 1998 (Zemský soud v Hamburku) výslovně distancujeme od veškerého obsahu všech odkazů na následujících stránkách a nepřijímáme tento obsah za svůj. Odkaz prostřednictvím hypertextového odkazu rovněž nepředstavuje doporučení těchto webových stránek nebo společností, které je provozují, či jejich produktů z naší strany.

Nemáme také žádný vliv na to, zda třetí strany zřizují odkazy ze svých webových stránek na naše webové stránky. Existence takových odkazů není projevem spolupráce s těmito společnostmi ani doporučením jejich produktů.

Nároky z odpovědnosti způsobené používáním našich webových stránek jsou vyloučeny, pokud jsme nejednali úmyslně nebo z hrubé nedbalosti.

Společnost Feldschlößchen Aktiengesellschaft si dále vyhrazuje právo na změny nebo doplnění uvedených informací.

Obsah a struktura webových stránek jsou chráněny autorským právem. Proti použití informací obsažených na našich webových stránkách pro osobní potřebu nejsou žádné námitky. Reprodukce informací nebo údajů, zejména komerční využití textů, částí textů nebo obrázků, však vyžaduje předchozí souhlas společnosti Feldschlößchen Aktiengesellschaft.

Autorská a majetková práva

Obsah našich webových stránek, včetně textů, obrázků, grafických znázornění, zvukových a video souborů, je - pokud není výslovně uvedeno jinak - naším majetkem a nesmí být reprodukován, upravován, přenášen, dále používán, znovu zpřístupňován, využíván nebo jinak používán pro veřejné nebo komerční účely bez našeho předchozího písemného souhlasu. Upozorňujeme, že porušení našich autorských nebo jiných majetkových práv může mít občanskoprávní a/nebo trestněprávní důsledky.