VOP

Všeobecné obchodní podmínky

§ 1 Smluvní partner

Provozovatelem webových stránek www.pichmaennel-oktoberfest.de a organizátorem "Pichmännel Oktoberfest" je

Feldschlößchen Sales Company Ltd.

Cunnersdorfer Str. 25, 01189 Drážďany - pořadatel -, zastoupená společností

zastoupené vedením: Mike Gärtner, Karsten Uhlmann

Místní soud Drážďany

Číslo obchodního rejstříku HRB 29578

DIČ: DE 274903506

Nákupem vstupenek nebo jiných souvisejících služeb vzniká smluvní vztah přímo mezi smluvním partnerem (zákazníkem) a pořadatelem. Nedílnou součástí smlouvy jsou Všeobecné obchodní podmínky (AGB) a Řád akce (www.pichmaennel-oktoberfest.de/veranstaltungsordnung). Za průběh a obsah akcí odpovídá výhradně pořadatel. Organizátor odpovídá za to, že se akce uskuteční.

§ 2 Uzavření smlouvy

Objednávky může zákazník zadávat online (www.pichmaennel-oktoberfest.de). Závazný návrh na uzavření smlouvy činí zákazník prostřednictvím internetových stránek správným zadáním a odesláním všech údajů potřebných pro nákup a zpracování platby a pro odeslání objednávky. Smlouva nabývá účinnosti až poté, co pořadatel ověří dostupnost objednávky (obsazenost stolu) a potvrdí ji zákazníkovi.

§ 3 Vstupenky, poukázky na konzumaci, objednávky menu

a) Vstupenky na akci, které jsou součástí objednávky, jsou platné pouze pro příslušný den a čas konání vydané akce a jsou nepřenosné na jiné dny. Zákazník je povinen po odeslání objednávky zkontrolovat její správnost a úplnost. V případě nesrovnalostí je třeba tyto neprodleně, nejpozději však do 10 kalendářních dnů od jejich obdržení (nebo v případě objednávek podaných v krátkém termínu do 3 kalendářních dnů před konáním akce), oznámit pořadateli e-mailem na adresu vorverkauf@pichmaennel-oktoberfest.de, aby měl pořadatel možnost zjednat nápravu. Pořadatel je oprávněn pozdě podané námitky odmítnout.

b) Pořadatel není povinen osobně informovat smluvního partnera o změnách termínů či míst konání nebo o zrušení příslušných akcí. Smluvní partner je proto povinen se o změnách akcí (čas, místo konání apod.) informovat sám. Pořadatel nenese odpovědnost za náklady (např. cestovné a ubytování) vzniklé v důsledku změny data nebo času zahájení, změny programu nebo zrušení.

c) Výběr vstupenek (louka u pódia, lóže Pichmännel a jednotlivá místa) se vždy řídí aktuální dostupností v příslušných kategoriích. U vstupenek s volným výběrem místa (procházkové vstupenky) není nárok na konkrétní místo, proto jsou reklamace v tomto ohledu vyloučeny. Kupující volného výběru míst k sezení souhlasí s tím, že na jedné stanové soupravě může sedět až 10 osob.

d) Všechny konzumační poukázky přiřazené k platné a nevrácené objednávce musí být v den konání akce nahrazeny/vyměněny za nové konzumační poukázky. Smluvní strana zajistí samostatnou výměnu konzumačních poukazů u přepážky k tomu určené. Všechny nevyměněné poukázky na konzumaci jsou neplatné. Nově zakoupené vstupenky online na začátku předprodeje neobsahují poukázky na konzumaci a nelze je těmito poukázkami doplnit. Konzumační poukazy jsou uplatnitelné výhradně na všechny pokrmy a nápoje z jídelního lístku platného v den konání akce a jsou nepřenosné.

Konzumační poukázky platí výhradně po dobu konání každoročního festivalu Pichmännel Oktoberfest; konzumační poukázky vyměněné předem u pultu platí bez výjimky.

Vrácení peněz za nevyužité stravenky není možné. Není možné nechat si připsat částky na budoucí akce ani vystavit dobropisy či poukázky na nevyužité částky. Zbylé částky se nevyplácejí.

Spotřební poukázky nelze převést na nákup suvenýrů.

e) Objednávky menu jsou platné pouze v den rezervace podle potvrzení rezervace. Náhrada, odstoupení od smlouvy nebo vrácení peněz v případě nedostavení se není možné. To platí i v případě, že nejsou obsazena všechna místa u rezervovaných stolů.

f) V případě ztráty nebo poškození vstupenek a/nebo žetonů se náhrada neposkytuje.

g) Všechny vstupenky lze naskenovat pouze jednou. Dvakrát naskenované vstupenky nebudou připuštěny. Za správné přidělení vstupenek odpovídá smluvní strana. Nebudou připuštěna 2 stejná čísla vstupenek.

h) Všechny vstupenky zakoupené online po zahájení předprodeje musí obsahovat nepoškozený QR kód pro načtení u vstupu. Pořadatel preventivně upozorňuje, že výtisky nesmí být v příslušném místě QR kódu ohnuté. Vstupenku lze u vstupu předložit jako výtisk nebo jako soubor .pdf v chytrém telefonu. Screenshoty / snímky obrazovky nejsou platné.

i) V případě povětrnostních vlivů (např. silný déšť, bouřka apod.) nemusí být jednotlivá místa použitelná nebo mohou být použitelná jen v nepřiměřeně omezeném rozsahu. V takovém případě pořadatel poskytne hostovi náhradní místo ve stanu, pokud je k dispozici.

§ 4 Platební podmínky

Veškeré jídlo a nápoje jsou splatné ihned u obsluhy. Fakturovaná částka se platí pouze v hotovosti. Platba kartou je možná od 10 € fakturované částky na všech pokladních místech. Případné námitky k obsahu faktury je třeba vznést před zaplacením přímo u obsluhy nebo vedení podniku. Na pozdější reklamace nelze brát zřetel.

Všechny ceny jsou vždy uvedeny jako konečné, včetně DPH, zálohového rezervačního poplatku a manipulačního poplatku. Případné poplatky za dopravu a náklady externích partnerů (PayPal) a poskytovatelů služeb budou uvedeny zvlášť.

§ 5 Vrácení vstupenek, vrácení kupní ceny

a) Vrácení objednávky a případně již zakoupených poukázek na konzumaci je možné pouze v případě zrušení nebo odložení akce. Na objednávky se nevztahuje zákon o prodeji na dálku. Podle § 312b odst. 3 č. 6 občanského zákoníku (BGB) se zákon nevztahuje na smlouvy o poskytování služeb v oblasti volnočasových aktivit, mezi které patří i koncerty. Je tedy vyloučeno dvoutýdenní právo na odstoupení od smlouvy a vrácení zboží.

Zrušení nákupu je možné pouze do doby, než je objednávka zpracována pořadatelem, a lze jej provést pouze u celých objednávek.

b) V případě zrušení akcí nebo změn programu, za které odpovídá pořadatel - tj. významných změn hlavní části programu, (nikoli "speciálního hosta" nebo předprogramu) může být zákazníkovi vrácen přeplatek za vstupenku. To platí pouze pro vstupenky zakoupené přímo u pořadatele. Manipulační poplatky a náklady na dopravu se nevracejí.

c) V případě odložení akce zůstávají vstupenky v platnosti, pokud pořadatel neprovede další změny. Pokud se zákazník nemůže zúčastnit nového termínu, musí organizátor obdržet kompletní objednávku včetně VŠECH souvisejících vstupenek A stravenek nejpozději 4 týdny PŘED zahájením akce. Důvodem je skutečnost, že kapacity, které se uvolnily, jsou převedeny zpět do rezervačního systému.Poplatky za zpracování a náklady na dopravu nebudou hrazeny.

d) Přemístění místa konání akce v rámci města, které je nutné z organizačních důvodů, vylučuje výměnu i vrácení vstupenek a konzumačních poukazů.

e) Změny času vstupu a začátku koncertu, změny programu, jakož i zrušení nebo odložení koncertu jsou možné v krátkém čase. Držitel smlouvy je odpovědný za to, že se o případných změnách dozví v dostatečném předstihu před zahájením své akce.

f) V případě, že v době rezervace nebude možné akci zcela nebo zčásti uskutečnit z důvodu úředních nařízení, bezpečnostních důvodů, vyšší moci nebo jiných závažných důvodů, budou vstupenky a konzumační poukazy zakoupené u příležitosti konání akce vráceny v plné výši. Veškeré další nároky a odpovědnost pořadatele jsou ve výše uvedených případech vyloučeny.

Při vracení vstupenek je třeba dodržet následující podmínky:

Vrácení a vrácení peněz se týká pouze celých objednávek učiněných přímo u pořadatele a na jeho internetových stránkách www.pichmaennel-oktoberfest.de. Vrácení peněz nebo vrácení vstupenek zakoupených prostřednictvím všech prodejců třetích stran je vyloučeno.

Smluvní strana akceptuje všechny předpisy a požadavky na přístup platné pro akci, které jsou uloženy úředními předpisy nebo platnými domovskými právy pořadatele (viz předpisy akce). (např. opatření obecné ochrany zdraví, jako jsou zdravotní masky, doklad o očkování, zákaz protiústavního chování, protiústavní symboly atd.)

§ 6 Platba a doprava

a) Platba za online objednávky se provádí předem bankovním převodem nebo prostřednictvím služby PayPal. Platba by měla být provedena ihned, nejpozději však do 7 pracovních dnů po obdržení faktury. Včasná platba se považuje za přijatou na účet pořadatele. Všechny online vstupenky objednávky budou po obdržení platby digitálně předány smluvnímu partnerovi. Platí e-mailová adresa uvedená smluvním partnerem. Pořadatel nenese žádnou odpovědnost za nesprávné nebo chybné údaje. Online vstupenky budou zaslány jako příloha e-mailem po obdržení bankovního převodu (platba fakturou). Vzhledem k velkému objemu objednávek může odeslání trvat až 4 týdny a probíhá podle pořadí, v jakém byly platby přijaty. O přijetí platby a o odeslání zásilky obdržíte oznámení e-mailem. Máte-li jakékoli dotazy týkající se vaší objednávky, zašlete prosím e-mail na adresu vorverkauf@pichmaennel-oktoberfest.de s uvedením čísla vaší rezervace.

Online vstupenky jsou zasílány v příloze e-mailu od pondělí do pátku, s výjimkou státních svátků. Pokud nebude platba za objednávku provedena včas, vyhrazuje si pořadatel právo objednávku zrušit.

Pro platby prostřednictvím služby PayPal platí VOP poskytovatele. Případné vzniklé poplatky budou zákazníkovi účtovány dodatečně.

b) V případě nesprávných a/nebo neúplných údajů, jako jsou poštovní nebo e-mailové adresy, nenese organizátor žádnou odpovědnost za doručení objednávky. Vklad vstupenek v pokladně není možný.

c) Pokud dojde k potížím s platbou v důsledku okolností, které jsou ve sféře smluvního partnera (např. chargebacky, námitky proti platbě), nese smluvní partner veškeré náklady a poplatky, které mu v této souvislosti vzniknou.

d) Dodání vstupenek se považuje za uskutečněné po úspěšném předání údajů a zaslání potvrzujícího e-mailu.

e) Celá objednávka, včetně souvisejících vstupenek a případných žetonů spotřeby, zůstává až do konečné platby majetkem společnosti Feldschlößchen Vertriebsgesellschaft mbH.

§ 7 Omezení distribuce vstupenek

Aby se zabránilo dalšímu prodeji vstupenek za nepřiměřeně vysoké ceny a s tím spojenému poškozování dobrého jména pořadatele, je v zájmu pořadatele omezit předávání vstupenek. Smluvní partner se zavazuje zakoupit a používat vstupenky výhradně pro soukromé účely. Smluvní partner má zejména zakázáno:

-předávat a/nebo prodávat vstupenky na komerční a/nebo průmyslové bázi bez předchozího výslovného souhlasu pořadatele,

-nabízet vstupenky k prodeji v internetových aukcích, které nejsou schváleny pořadatelem,

-prodávat vstupenky třetím osobám za účelem dosažení zisku,

-předávat a/nebo prodávat vstupenky za účelem reklamy, marketingu nebo dosažení zisku nebo jako součást pohoštění nebo cestovního balíčku, které nejsou schváleny pořadatelem.

Prodej vstupenek mimo místo konání je bez výjimky zakázán.

V případě porušení musí zákazník/prodejce vstupenek počítat s právními opatřeními ze strany pořadatele.

§ 8 Ochrana a zpracování údajů

Předávání údajů, zejména údajů o účtu, je výhradně na vlastní riziko zákazníka. Organizátor zpracovává osobní údaje v souladu s předpisy o ochraně osobních údajů, zejména s TDDSG a BDSG. Osobní údaje jsou shromažďovány, zpracovávány a používány automatizovanými postupy v rozsahu nezbytném pro plnění smluvního vztahu.

§ 9 Omezení odpovědnosti, vyloučení odstoupení od smlouvy v případě některých porušení povinností

Společnost Feldschlößchen Vertriebsgesellschaft mbH odpovídá v souladu se zákonnými ustanoveními podle zákona o odpovědnosti za výrobek za škody způsobené úmyslně nebo z hrubé nedbalosti, v případě podvodného zatajení vad, jakož i za škody vzniklé v důsledku újmy na životě, zdraví nebo těle. V případě škody způsobené prostou nedbalostí odpovídá společnost Feldschlößchen Vertriebsgesellschaft mbH, pokud se tato nedbalost vztahuje k porušení takových smluvních povinností, jejichž dodržení má zvláštní význam pro dosažení účelu smlouvy (kardinální povinnosti). Odpovídá však pouze tehdy, pokud škoda typicky souvisí se smlouvou a je předvídatelná. Za pouhé nedbalostní porušení vedlejších povinností, které nemají pro smlouvu zásadní význam, se neodpovídá. Omezení odpovědnosti platí rovněž, pokud jde o odpovědnost zákonných zástupců, výkonných zaměstnanců a jiných zástupců.

Právo smluvního partnera odstoupit od smlouvy z důvodu porušení povinnosti, za které organizátor neodpovídá, je s výše uvedenými výjimkami vyloučeno.

§ 10 Závěrečná ustanovení

a) Platí příslušné platné právní předpisy Spolkové republiky Německo.

b) Pokud je smluvním partnerem obchodník, právnická osoba veřejného práva nebo zvláštní fond veřejného práva, jsou místně příslušné pro všechny spory vyplývající ze smluvních vztahů mezi zákazníkem a pořadatelem Drážďany.

c) Pokud by jedno nebo více ustanovení těchto obchodních podmínek bylo nebo se stalo zcela nebo zčásti neplatným nebo nevymahatelným, nemá to vliv na platnost ostatních ustanovení. Neplatné nebo nevymahatelné ustanovení bude nahrazeno jiným platným a vymahatelným ustanovením, které by si strany sjednaly s ohledem na smysl a účel této smlouvy, pokud by při uzavírání této smlouvy vzaly v úvahu neplatnost nebo nevymahatelnost příslušného ustanovení, a které odpovídá úmyslu stran s ohledem na smysl a účel této smlouvy. Toto ustanovení se použije přiměřeně v případě, že tyto všeobecné obchodní podmínky obsahují mezeru.